tổ chức tiệc ngồi

10 điều cần biết khi tổ chức tiệc ngồi

Nếu như bạn cần phải về sớm vì có công việc riêng thì trước bữa tiệc bạn cần phải thông báo trước với chủ tiệc,