kỹ năng làm pg

Một số kỹ năng cơ bản cho các bạn làm PG

Ý thức vệ sinh là một trong những lỗi mà các bạn hay vướng nhất, nên chú ý giữ vệ sinh tại vị trí làm