động thổ

Các yếu tố ảnh hưởng tới buổi động thổ

Vì thời gian buổi lễ có hạn nên việc lên một kịch bản ngắn gọn mà vẫn đảm bảo được nội dung cần thiết là